زمزم؛ افتخار ملی

زمزم؛ افتخار ملی

۵ خرداد ۹۵ |

فرهنگ دادخواه- با وجود شرايط سخت و دشواري هاي فراواني که طي سال هاي اخير گريبانگير صنايع مختلف کشور بوده و به طور نمونه مي توان به  تحريم هاي ظالمانه کشورهاي غربي عليه ايران اشاره کرد، هلدينگ صنايع غذايي سينا و شرکت های زير مجموعه به دليل اهتمام و تلاش بي وقفه مديران و  کارکنان آن توانسته در مقايسه با ساير صنايع به  فعاليت خود در جهت تامين نيازهاي ضروري مردم ادامه دهد.

در اين ميان واحدهاي توليد تحت پوشش بنياد مستضعفان به عنوان يکي از بزرگترين نهادهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور به طور اعم و صنايع غذايي سينا به طور اخص با پيروي از سياست هاي کلي و تصميمات اصولي  بنياد کوشيده اند
با افزايش بهره وري و اجراي طرح هاي پر بازده، صرفه جويي در منابع مالي و کاهش هزينه هاي غير ضروري، بالا بردن انگيزه کاري  و روحيه همکاري و همياري و ساير عواملي که منجر به تداوم فعاليت آن ها شده، وضعيت موجود را حفظ و براي ماندگاري در صحنه از همه ظرفيت ها و توانمندي خود استفاده کند.  هلدينگ صنايع غذايي سينا که بزرگترين هلدينگ در حوزه صنايع غذايي کشور محسوب مي شود  با مد نظر قرار دادن اين موضوع، همواره آماده کمک و مساعدت به واحدهاي تحت پوشش بوده و اعتقاد داشته و دارد که در شرايط کنوني آنچه که بيش از هر چيز مي تواند زمينه بهبود وضعيت شرکت ها و کارخانه هاي تابعه را فراهم سازد در وهله اول عزم و اداره نيروي انساني، شامل بر مديران، کارمندان و کارگران زحمتکش و در مرحله بعدي حمايت و پشتيباني مالي و معنوي بنياد و ساير نهادها و سازمان هاي تصميم گير و سياست گداز از جمله  دولت است.

هلدينگ صنايع غذايي سينا؛ همچنين با ابراز خرسندي از عملکرد و اقدامات گروه زمزم ايران، با توجه به اينکه اين گروه در بين ساير گروه ها و شرکت هاي تحت پوشش اين هلدينگ از جايگاه ويژه اي برخوردار است ، انتظار دارد که مديران و کارکنان گروه زمزم ايران با تلاش و انگيزه بالاتري به انجام وظايف محوله بپردازند و برند زمزم را به جايگاهي که شايسته آن است برسانند، طوري که  همه با افتخار محصولات آن را مصرف کنند .  در اين مسير اطمينان داشته باشيد که زحمات و خدمات شما علاوه بر ايجاد شرايط و زمينه هاي مساعد براي پيشرفت برنامه ها و موفقيت گروه زمزم، به خصوص بهبود کيفيت و تنوع محصولات، مورد نظر و توجه مسئولان هلدينگ صنايع غذايي سينا بوده و حمايت و پشتيباني هاي لازم را درپي خواهد داشت .

اميدواريم در سال ۹۵ که به عقيده کارشناسان و صاحب نظران سال آغاز حرکت ايران به سمت دور تازه اي از شکوفايي و رونق اقتصادي است، شاهد رشد توليد به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور، افزايش در آمد نا خالص داخلي، کاهش بيکاري ومهم تر از همه رفاه و آسايش بيشتر براي مردم عزيز کشورمان و همچنين عزت و سربلندي نظام مقدس جمهوري اسلامي باشيم.