فروش توليدات زمزم هوشمند مي شود

فروش توليدات زمزم هوشمند مي شود

۹ تیر ۹۵ |

دکتر فرزين عطايي يار، معاون بازاريابي و فروش گروه زمزم ايران

 

تمرکزگرايي واحدهاي فروش و بازاريابي در گروه زمزم ايران به نفع زمزم و توزيع کنندگان است. دکتر فرزين عطايي يار، معاون بازاريابي و فروش گروه زمزم ايران  با بيان اين مطلب در خصوص علل ساختار سازي مجدد در گروه زمزم  با هدف اجراي استراتژي واحد گفت: عليرغم  فعاليت مجموعه شرکت هاي  زير مجموعه گروه زمزم در قالب سياست هاي واحد، اين شرکت ها در مسايل و موضوعات جزيي داراي آزاد عمل بودند و به طور مستقل عمل  کردند و همين امر در برخي مواقع مشکلاتي  را به وجود مي آورد.

وي افزود: به منظور مديريت برندها، رويکرد عملياتي به سوي بازاريابي انسان محور اجتماعي و استراتژيها و خط مشيهاي يکپارچه، تصميم گرفته شد تا سازمان بازاريابي و فروش زمزم در قالب ساختاري يکپارچه متمرکز شود.

وي، در اين باره اضافه کرد: با ادغام ماهيت حقوقي شرکتها، سياست تمرکزگرايي در واحدهاي توليدي گروه زمزم، همزمان با تمرکز سازمان بازاريابي و فروش، به طور کامل در سال ۱۳۹۴عملياتي شد، تا ضمن اعمال سياستهاي يکپارچه، گامهاي سريع و موثري در جهت مديريت هزينهها ، افزايش بهرهوري در تمام بخشها، افزايش چالاکي و چابکي سازمان و آمادگي کامل براي بهرهگيري از فرصتهاي بازار برداشته شود.

عطايييار با اشاره به تسريع در ساختارسازي مجدد گروه زمزم ايران، خاطر نشان کرد : با  وجودي که مدت  زيادي از اجرايي شدن استراتژيهاي جديد در چارچوب ساختار نو نميگذرد، خوشبختانه علاوه بر توقف روند نزولي فروش، شاهد رشد فروش محصولات هستيم. همچنين بسياري از موازيکاريها و رقابتهاي غير مفيد بين عوامل توزيع درون گروهي حذف شده است. آمارها و گزارشات، اثرات همافزايي مثبت اين استراتژي در اکثر بخشها را نشان ميدهد. از نظر من عليرغم مشکلات و معضلاتي که طبيعتا در جريان چنين برنامه بزرگي ميتوان انتظار داشت و ما با آن موجه بوديم، اين برنامه به سوي افقي روشن و اميدوار کننده در حرکت است و مطمئن هستم با تلاش و کوشش همه همکاران و حمايت مديران ارشد سازمان، بيش از پيش شاهد افتخارات زمزم خواهيم بود. وي با بيان اينکه ساختار جديد به تقويت جايگاه بازاريابي در گروه زمزم کمک کرده است، گفت: در اين ساختار  علاوه بر تقسيم بندي جغرافيايي مرزهاي بازار، مديريتهاي جديد در حوزه هاي مختلف از جمله تحقيقات و مطالعات بازار، برندها، گروههاي محصولي و بخشهاي بازار نيز در نظر گرفته شده است که به تدريج در حال شکلگيري است.

مراکز توزيع مستقيم محصولات در کشور راه اندازي ميشود

عطايي يار از راه اندازي مراکز توزيع مستقيم محصولات گروه زمزم ايران با همکاري نمايندگان فعال در سراسر کشور خبر داد و خاطر نشان کرد : اين مراکز به سيستم نرم افزار جامع و يکپارچه آنلاين مجهز شده و علاوه بر مزيتهاي کنترلي، مديريت مستقيم بازارهاي کشور و مشتريان را براي شرکت ميسر ميسازد.   وي با بيان اينکه فعاليت در قالب ساختار جديد به نفع نمايندهها و گروه زمزم خواهد بود، تصريح کرد : در حال حاضر راهاندازي اين مراکز توزيع با شرايط جديد در استانهاي زنجان، همدان، کرمانشاه، کردستان، گيلان و مازندران با مشارکت نمايندگان فعال و جذب سرمايهگذاران آغاز شده است.  معاون فروش و بازاريابي زمزم ايران با اشاره به سه قطب توليد محصولات اين گروه، يادآور شد: افزايش قيمت تمام شده محصولات به واسطه بالا رفتن بهاي نهادههاي توليد و نيز محدوديتهاي قانوني قيمتگذاري محصولات، به کاهش حاشيه سود توليد منجر شده است.

تجديد ساختار با افزايش  نيروي انساني کارآمد

وي در ادامه اضافه کرد: اين يک قانون کلي است که فرصتها در تغييرات ايجاد ميشوند. تغييراتي که از آن تحت مفاهيم تمرکز بازاريابي و فروش و همچنين تمرکز توليد صحبت کرديم، فرصتهاي قابل توجهي را در اختيار مجموعه قرار داده است. از جمله؛ فرصت بروز کارايي و نمايش قابليتهاي فردي براي تک تک اعضاي سازمان، فرصت يادگيري از طريق تجارب جديد، فرصت توسعه بازار و به تبع آن افزايش نيروي انساني کارآمد و فرصتهاي ناب ديگري که ميبايست با هوشياري کشف و مورد بهرهبرداري قرار گيرند. عطايي يار با اشاره به اقدامات زير ساختي صورت گرفته در سال جاري، خاطرنشان کرد: از سال ۹۵ برنامه هاي اصلي زمزم ايران با محوريت نوآوري متناسب با سليقه مشتريان و با رويکرد ارتقاي سلامتي، ادامه اصلاحات شبکه توزيع، فروش هوشمند مبتني بر اصول بازاريابي و تمرکز عملياتي بر مشتريان به عنوان مهمترين دارايي شرکت با جديت اجرا خواهد شد.

وي با اشاره به حاکميت رقابت شديد بر بازار نوشابه کشور اظهار داشت: گروه زمزم ايران به منظور حفظ و افزايش سهم بازار خود از طريق جلب رضايت مشتريان و تکيه بر پوشش هزينهها از طريق مديريت و بهرهوري، بر خلاف شرکتهاي رقيب، در مرداد ماه سال جاري، قيمت فروش نوشابههاي ۵/۱ ليتري (نوشابه خانواده) زمزم را افزايش نداد و اختلاف قيمت فروش، نسبت به رقباي اصلي را به  10 درصد ارزانتر رساند و امروز بعد از گذشت حدود ۷ ماه از اين اقدام، ميتوانيم ادعا کنيم که با همت و تلاش واحدهاي توليدي مبني بر کاهش بهاي تمام شده و ارتقاي کمي و کيفي محصولات، به نتايج مطلوبي دست يافتهايم و بر خودم لازم ميدانم که از مديران محترم و همکارانم در تمام واحدهاي توليدي تشکر و قدرداني کنم.

مشتريان جديد جذب کردهايم

معاون بازاريابي و فروش گروه زمزم ايران از روند افزايشي جذب مشتريان جديد توسط اين گروه خبر دارد و تصريح کرد: خوشبختانه با اجراي راهبردهاي حفظ مشتريان فعلي و جذب مشتريان جديد، طي ماههاي اخير تعداد مشتريان جذب شده در کشور به مراتب بيش از مشتريان از دست رفته است و اين موضوع بيانگر روند توسعه در بازار محصولات زمزم است.

عطايييار به تشکيل مديريت آموزش در گروه زمزم ايران اشاره کرد و افزود : اين مديريت در سال جاري دورههاي آموزشي متعددي را اجرا کرد و برنامههاي مفصلي براي آموزش مديران وکارکنان گروه در ردههاي مختلف در سال آينده تدوين شده است. وي تاکيد کرد که آموزش علمي و مهارتي کارکنان از اهم برنامههاي اين معاونت در سال آينده خواهد بود.

وي با اشاره به مفاهيم جديد بستهبندي محصول، يادآور شد : امروزه بسته بندي، علاوه بر جذابيت و پوشش محصول، از لحاظ اطلاعرساني، سهولت مصرف، چينش و حمل و نقل مورد توجه کارشناسان بازاريابي و مصرف کنندگان است.

صادرات يکي از برنامههاي اولويت دار زمزم

معاون بازاريابي و فروش گروه زمزم ايران، توجه به صادرات را يکي از برنامه هاي اولويتدار رياست محترم بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي و گروه  زمزم اعلام کرد و گفت: بالا بودن  هزينههاي حمل و نقل محصولاتي با  قيمت پايين مانند نوشابه و در نتيجه کاهش قدرت رقابت با رقباي محلي در کشورهاي هدف، از موانع اصلي صادرات محصولات نوشابه محسوب ميشود.

وي در اين باره افزود: گروه زمزم ايران ضمن صادرات محصولات خود ، به دنبال راهبردهاي توليد در کشورهاي هدف تحت برندهاي زمزم است و در همين راستا در حال حاضر توليد نوشابه در افغانستان تحت ليسانس برند زمزم در حال اجرا است. عطايييار از مذاکره با چند شرکت معتبر خارجي جهت همکاري خبر داد و خاطر نشان کرد:  يکي از برنامههاي ما، همکاري با شرکتهاي معتبر و مناسب خارجي براي توليد محصولات جديد است که در همين راستا مذاکراتي با چند شرکت در حال انجام است.

وي ضمن اشاره به تقسيم بندي مراکز فروش گروه زمزم ايران به چهار منطقه اصلي در کل کشور و فعاليتهاي هر منطقه تحت نظر يک مديريت، خاطر نشان کرد: در شرايط جديد از طريق روشهاي مختلف، تلاش ميکنيم تا زمينه تسريع و تسهيل در تعاملات دست اندرکاران فروش از رده هاي پايين به سمت بالا فراهم شود.

معاون بازاريابي و فروش گروه زمزم ايران با تاکيد بر لزوم توجه به  موضوع مشتري مداري ، تصريح کرد: اعتقاد داريم که دارايي اصلي ما مشتريان ما هستند و در تلاش هستيم که اين موضوع  «نه در حد يک شعار زيبا؛ بلکه به يک فرهنگ و اعتقاد سازماني» تبديل شود و اساس تصميمگيريها و برنامههاي اجرايي ما قرار گيرد. در همين مسير به دنبال راهاندازي سيستمهاي رضايت مشتري بصورت جامع و سراسري هستيم.

عطايي يار با بيان اينکه تکريم ارباب رجوع بايد از حالت  شعار خارج  شود، يادآور شد: در شرايط رقابتي، مشتريان با اولين نارضايتي، احتمالا به طور کامل از خريد مجدد محصول اجتناب ميکنند. بنابراين شرکتها براي بقاي خود ، بايد بر رضايتمندي و سليقه مشتريان متمرکز بوده و به طور مرتب آن را رصد کنند و با تمام توان از عوامل ايجاد نارضايتي جلوگيري کنند.

وي اظهار داشت : رويکرد اصلي گروه زمزم ايران توليد « نوشيدنيهاي سلامت» بوده و در اين راستا ضمن ارائه محصولات جديد سعي کرده با ايجاد تغييرات حتي در محصولات موجود خود نيز شاخصهاي سلامتي را ارتقاء بخشد.

معاون بازاريابي و فروش گروه زمزم در خصوص  نحوه تبليغات محصولات اين گروه گفت: با توجه به اجرايي شدن برنامههاي جديد و ارائه نوآوريها ، با رويکرد هدفمندسازي تبليغات موثر، اين مقوله را با جديت بيشتر در سال جديد دنبال خواهيم کرد.

وي در پايان خاطر نشان کرد : عملکرد مطلوب گروه زمزم ايران در سال ۹۴ بخشي از ظرفيتها و توانمنديهاي اين گروه و البته برند زمزم را در جايگاه خودش اثبات کرد و  با توکل به خداوند متعال اميدواريم بتوانيم اعتماد و وفاداري مردم عزيز کشورمان و البته بازارهاي صادراتي نسبت به محصولات زمزم را بيش از پيش کسب نماييم.